sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Praktische realisatie risicobeoordeling

De hierna genoemde voorbeelden zijn bedoeld om inzicht te geven in de methodiek van risicobeoordeling. In de voorbeelden wordt eveneens een toelichting gegeven waarom deze gegevens van belang zijn.

 

Voorbeeld van een ingevuld formulier voor risicobeoordeling.

 

Uit een eerste inventarisatie (bijvoorbeeld RI&E) is door de technische dienst vastgesteld dat de tien jaar oude mechanische pers nr. xyz onvoldoende is afgeschermd. De risicobeoordeling kan er als volgt uitzien:

 

 • Noteer in de eerste kolom (Ref.) het referentienummer van ieder latent gevaar. Dit referentienummer kan tevens worden gebruikt om deze gevaren in andere documenten te identificeren. Zo is het vaak handig de geïdentificeerde latente gevaren aan te geven in een overzichtstekening.
 • Omschrijf in de tweede kolom (Beschrijving: plaats, lichaamsdeel, gevolg):
 • de plaats in/om/bij de machine waar het latente gevaar zich manifesteert;
 • onder welke de gebruiksomstandigheden of in welke situatie de gevaarlijke gebeurtenis zou kunnen optreden;
 • welk lichaamsdeel en welk mogelijk gevolg (letsel) aan de orde is.
 • Vermeld in de derde kolom (Gebruiksfase) de gebruiksfase waarin het gevaar optreedt (bijvoorbeeld ‘Onderhoud’ of ‘Transport’). Als in een bepaalde gebruiksfase veel verschillende handelingen worden verricht, noem dan de handeling in plaats van de fase.

 

De kolommen (E), (B), (W), (G) en (Risico) worden tijdens de fase Risico-inschatting ingevuld. De waarde wordt hier bepaald met behulp van de risicograaf. In het voorbeeld van de afbeelding hieronder wordt dit verduidelijkt.

 

Risicograaf.

 

Nadat de risicowaarden zijn bepaald, kan de lijst worden ingedeeld door te sorteren op risicowaarden. Vervolgens worden de maatregelen beschouwd (zie de afbeelding hieronder).

 

Voorbeeld van een formulier voor het vergelijken van maatregelen.

 

Voordeel van een dergelijke lijst is het overzicht van mogelijke oplossingen. Hieruit worden de uiteindelijk te nemen maatregelen afgeleid met inachtneming van de grootte van het risico. Als vuistregel kan worden gesteld dat bij een risico waarbij ernstig letsel aan de orde is, meer dan één maatregel moet worden genomen (bijvoorbeeld afschermen en het geven van instructie). Let hierbij op de volgorde van onderstaande prioriteiten die worden gedicteerd door de wet, namelijk:

 1. gevaar wegnemen/bronaanpassing;
 2. risico’s verminderen door het nemen van beschermingsmaatregelen, waarbij collectieve maatregelen te verkiezen zijn boven individuele;
 3. informatie verschaffen ten aanzien van de resterende risico’s (restrisico’s).

 

De formulieren hoeven overigens voor de wet niet in een dergelijke vorm te worden opgemaakt. Wat telt is uiteindelijk een veilig arbeidsmiddel en een aantoonbare RI&E. Uit oogpunt van de terugvindbaarheid en de efficiency van het interne bedrijfsproces is een zekere standaardisatie echter wenselijk. Uit voorgaande beschouwing kan ook een lijst met actiepunten worden opgesteld die door de technische dienst of de verantwoordelijke(n) worden uitgevoerd (zie onderstaande tabel).

Actie Weeknummer Actie door
Aanbrengen productafscherming direct Prod. Dep.
Aanbrengen drijfwerkafscherming 10 TD
Motorafscherming vervangen 10 TD

 

Lijst van actiepunten.

 

Meer lezen

Lees meer over de aanpak van risicobeoordeling.

Lees meer over de rol van risicobeoordeling.

Gerelateerd aan Praktische realisatie risicobeoordeling