sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Verminderen van het risico op beknelling

Stel dat uit de risico-inventarisatie of -beoordeling naar voren is gekomen dat de toelaatbare opening voor veilige handmatige invoer van plaatstrippen te groot is, waardoor het risico op beknelling ontstaat. De methodiek voor het bepalen van een toelaatbare opening in een afscherming (van bijvoorbeeld een mechanische pers), die beknelling van de vingers of hand voorkomt, is als volgt.

 

 1. Stel vast waar de gevarenzone zich precies bevindt. Maak gebruik van de reeds gemaakte risicobeoordeling. (Het is niet voldoende dat wordt aangetoond dat de knelplaats niet bereikt behoeft te worden, maar het noodzakelijk is dat deze niet kan worden bereikt.)
 2. Stel de (invoer)opening vast. De grootte hiervan hangt samen met de afmetingen van het door te voeren materiaal.
 3. Controleer of geen andere of bijkomende gevaren aan de orde zijn.
 4. Let op vervormingen, toleranties van de te ontwerpen afscherming.

 

De kleinste spleet wordt in de EN 294 gesteld op 4 mm, en de bijbehorende veiligheidsafstand is afhankelijk van de vorm van de opening of sleuf groter dan 2 mm, vierkant groter dan 2 mm. Zodra de hoogte 6 mm bedraagt, moet de afstand, in het geval van een sleuf, tot de knelzone minimaal 10 mmzijn. In het geval van een vierkante opening bedraagt de waarde 5 mm of meer. Dus de gevarenzone (daar waar daadwerkelijk beknelling kan plaatsvinden) moet minimaal 5 mm van deze schermopening verwijderd zijn.

 

Er moet ook rekening worden gehouden met mogelijke andere gevarenzones. Het vastpakken van een onderdeel dat door een schermopening wordt gevoerd kan door de momentane verkleining van de opening een knelzone introduceren. Om beknelling van de hand te vermijden moet de opening juist meer dan 25 mm bedragen!

 

Deze waarden zijn in het algemeen strenger dan voorheen. De reden is dat in de vroegere P-bladen is uitgegaan van een gemiddelde menselijke afmetingen in Nederland, en dus geen rekening is gehouden met mensen die van het gemiddelde afwijken. Eveneens is geen rekening gehouden met de mogelijke samendrukbaarheid van de hand of vingers die door de opening worden geduwd.

 

Nadere beschouwing leert dat het hanteren van de EN 294 strengere eisen oplevert dan de genoemde waarden uit de P-bladen van vroeger. Een reden hiervan is dat de huidige opbouw van de Europese bevolking is veranderd in de afgelopen decennia. Uit antropometrische gegevens blijkt het grootste verschil in lichaamsafmetingen op te treden indien de meetwaarden worden vergeleken van de gemiddelde ‘Noord-Amerikaanse man’ met die van degemiddelde ‘Zuidoost-Aziatische vrouw’. Volgens de wet dient de werkgever rekening te houden met de afmetingen van de medewerkers.

 

Het eenvoudigweg toepassen van de veiligheidsafstanden uit tabellen levert niet zonder meer een correcte en werkbare veiligheidsvoorziening op. Het is dan ook raadzaam elke situatie op zich te bekijken (risicobeoordeling!) voordat nodeloos extra kosten worden gemaakt om bestaande machines aan de laatste normen te laten voldoen. Documenteer deze bevindingen.

 

In de bovenstaande beschouwing is voor de eenvoud geen rekening gehouden met bijvoorbeeld:

 • mogelijkheden voor automatische invoer;
 • afscherming door een instelbaar scherm;
 • een scherm geïntegreerd met de gevarenzone van het stempel.

 

Uiteraard moeten deze zaken om een compleet beeld te krijgen van de situatie wel worden overwogen.

 

Meer lezen

Lees meer over beknelling.

Gerelateerd aan Verminderen van het risico op beknelling