sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Wijziging aan bestaande machine

Dat machines, al dan niet voorzien van CE-markering, moeten voldoen aan de arbowetgeving staat vast. Wijzigingen van arbeidsmiddelen of machines moeten eveneens voldoen aan deze wetgeving. Voor machines of arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering geldt daarnaast ook behoud van conformiteit met betrekking tot de toepasselijke nieuwe-aanpakrichtlijnen.

 

Het kan dus zijn dat in geval van een wijziging, zoals onder andere capaciteitsvergroting of functieverandering, degene die de wijziging doorvoert ook de ‘CE’ moet aanbrengen op de gewijzigde machine.

 

De vraag in hoeverre wel of geen CE-markering op de gewijzigde machine/arbeidsmiddel moet worden aangebracht wordt hier niet beantwoord. Het mag echter duidelijk zijn dat de gewijzigde machine zonder meer moet voldoen aan de arbowetgeving. Het doorvoeren van wijzigingen houdt meestal in dat een risicoanalyse moet worden gemaakt die vaak verder reikt dan een eenvoudige beschouwing van de koppelvlakken van de machine. Zelfs kleine wijzigingen kunnen vergaande consequenties hebben en het onderkennen van de problematiek is een eerste aanzet tot de risicobeoordeling.

 

NB: zorg ervoor dat de wijziging correct wordt gedocumenteerd (alsof het een technisch constructiedossier betrof). Dergelijke documentatie is eveneens bruikbaar voor de RI&E en zal het aanbrengen van een hernieuwde ‘CE’ – in geval van een wijziging zoals in het begin van dit hoofdstuk genoemd – vereenvoudigen.

 

Voorbeeld

Het noodstopcircuit van een bestaande machine wordt gekoppeld aan een productiestraat van meer dan 50 meter lengte. In feite wordt daardoor het noodstopcircuit met meer dan 100 meter koperdraad uitgebreid. Indien niet gelet wordt op de totale weerstand van de koperdraad (afhankelijk van de draaddoorsnede) kan mogelijk een overbrugging (kortsluiting) van een noodstop aan het eind van de straat niet worden gedetecteerd. Als detectie voor een dergelijke kortsluiting fungeerde immers de in de keten opgenomen zekering. Een betrouwbaar noodstopcircuit kan dus inhouden dat in alle machines van de productiestraat een kabel met een grotere koperdoorsnede moet worden gelegd.

 

De norm EN-ISO 11161 geeft eisen en belangrijke aanwijzingen voor het ontwerp, de installatie en het opstellen van instructies voor het gebruik van samengestelde machines. Deze norm geeft een leidraad voor degene die geïntegreerde productiesystemen maakt of die (samengestelde) machines verandert en/of uitbreidt. Ook voor aanpassingen aan bestaande machines is het volgen van de strategie in EN-ISO 11161 raadzaam om te komen tot een veilig geïntegreerd productiesysteem.

 

Een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd waarbij aandacht wordt besteed aan gevaarlijke situaties die zijn beïnvloed of ontstaan door:

 • integratie van de machines, deelmachines en/of componenten;
 • aanpassingen aan de beschermende maatregelen van de gebruikte machines, deelmachines en/of componenten;
 • wijzigingen aan het bedoelde gebruik van de machine.

 

Bij de specificatie van de samengestelde machine moet onder andere rekening worden gehouden met:\

 • de beschikbare ruimte;
 • de productiesnelheid en de eisen aan productieve tijd;
 • de kwaliteit en inspectie-eisen;
 • menselijke interactie met betrekking tot productietaken (bijvoorbeeld in- en uitvoeren, kwaliteitstesten, onderhoud, instellen, aanpassen, probleem oplossen, correctie en herstellen van storingen);
 • de karakteristieken van de omgeving;
 • de mogelijkheid om de machine of productielijn te kunnen herconfigureren (de automatische hergroepering en herzonering van machines binnen een geïntegreerd productiesysteem).

 

Een dergelijke risicobeoordeling moet niet alleen worden uitgevoerd bij het ontwerpen van een totaal nieuwe samengestelde machine, maar ook bij het aanpassen c.q. uitbreiden van een bestaande installatie.

 

Positie en lay-out

Met betrekking tot de positie en lay-out moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

 • Werken op hoogte met het risico op vallen.
 • Werken in de nabijheid van andere delen van het samenstel die nog steeds in bedrijf zijn.
 • Gevaarlijke situaties als gevolg van het onverwacht opstarten/herstarten van de installatie of van onderdelen van de installatie.
 • Gebruik in speciale omgevingsomstandigheden waarvoor machines misschien niet geschikt zijn, bijvoorbeeld: EMC, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, Ex-omgeving.
 • Gebruik waarvoor de machine niet bedoeld is, bijvoorbeeld hogere frequentie.
 • Door samenbouwen kan de behoefte aan ‘uptime’ worden beïnvloed; nagedacht moet worden over de mogelijkheid om tijdig onderhoud te plegen of ingrepen te doen zonder noodzaak de hele lijn plat te leggen.
 • Ergonomische en/of andere gevaren door invloed op toegankelijkheid van de afzonderlijke machines of onderdelen.
 • Door de plaatsing kunnen bepaalde bedoelde toegangspunten onbruikbaar worden, bijvoorbeeld omdat deze geblokkeerd worden door andere machines; de handleiding klopt niet meer.
 • Het kan voorkomen dat bestaande beschermende maatregelen niet langer voldoen. Bijvoorbeeld een afscherming is niet meer hoog genoeg omdat er een trap naast is geplaatst.
 • Om de machine te kunnen opnemen in het samenstel moet deze soms worden gewijzigd. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om bepaalde afschermingen te verwijderen teneinde een transportband of een robot producten aan te laten voeren.

 

Meer lezen

Lees meer over wijzigingen die leiden tot een CE-markering.