sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Naslag

Arbeidsmiddelenrichtlijn

Regelgeving voor arbeidsmiddelen en/of machines

Het is raadzaam om enige achtergrondkennis van de wet- en regelgeving (Europees kader en arbowetgeving) te hebben om te beoordelen of nieuwe of tweedehandse machines conform de stand van de techniek of wetenschap zijn gebouwd. 

Lees meer over Regelgeving voor arbeidsmiddelen en/of machines >>

Machinerichtlijn

Inleiding en structuur Machinerichtlijn

De formele titel waarmee de Machinerichtlijn (98/37/EG) in officiële documenten wordt aangehaald is: ‘Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines’.

Lees meer over Inleiding en structuur Machinerichtlijn >>

Toepassing Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn is van toepassing op machines, verwisselbare uitrustingsstukken en op veiligheidscomponenten die afzonderlijk op de markt worden gebracht en stelt daarvoor de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen vast.

Lees meer over Toepassing Machinerichtlijn >>

Uitzonderingen op Machinerichtlijn

Niet alle machines vallen onder de machinerichtlijn. Sommige soorten machines zijn van de Machinerichtlijn uitgesloten. 

Lees meer over Uitzonderingen op Machinerichtlijn >>

Eisen Machinerichtlijn

De fabrikant van een machine of veiligheidscomponent heeft in het kader van de Machinerichtlijn kortgezegd de volgende twee verantwoordelijkheden:

Lees meer over Eisen Machinerichtlijn >>

Machinerichtlijn en elektrische installaties

De Machinerichtlijn richt behalve op mechanische gevaren, ook op alle gevaarsaspecten die aan een machine verbonden kunnen zijn. Zo ook elektrische gevaren. Sectie 1.5.1 in bijlage I van de richtlijn behandelt gevaren als gevolg van elektriciteit.

Lees meer over Machinerichtlijn en elektrische installaties >>

Toelichting op eis 1.5.1. van de Machinerichtlijn

In de toelichting op de Machinerichtlijn (Community legislation machinery Comments Directives 98/37/EC) worden een aantal aspecten bij eis 1.5.1. behandeld.

Lees meer over Toelichting op eis 1.5.1. van de Machinerichtlijn >>

Bestaande machines

De Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn richten zich op fabrikanten van nieuwe machines en veiligheidscomponenten, respectievelijk elektrisch materieel, dat in de EER in de handel wordt gebracht (en/of in gebruik wordt genomen) in de EER. 

Lees meer over Bestaande machines >>

Proeven en onderzoek

In sectie 3 van bijlage V van de Richtlijn staat dat de fabrikant het nodige onderzoek moet verrichten naar en de nodige proeven moet uitvoeren op onderdelen, de accessoires of de gehele machine om vast te stellen of deze qua ontwerp en bouw veilig kan worden gemonteerd en in gebruik genomen. 

Lees meer over Proeven en onderzoek >>

Niet voltooide machine

In artikel 1 van de Machinerichtlijn is het toepassingsgebied van de richtlijn gedefinieerd.

 

a) machines;
b) verwisselbare uitrustingsstukken;
c) veiligheidscomponenten;
d) hijs- en hefgereedschappen;
e) kettingen, kabels en banden;
f) verwijderbare mechanische overbrengingssystemen;
g) niet voltooide machines.

Lees meer over Niet voltooide machine >>