sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Praktisch

Hieronder staan alle praktische tools uit de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen. 

Begrippen

Begrippenlijst

Hier vindt u een overzicht met uitleg van de begrippen die op deze kennisbank worden gebruikt.

Ga naar het overzicht >>

Berekeningen

Kortsluitstroom in driefasenstelsel berekenen

Met onderstaande berekening zijn de driefasen kortsluitstroom en de topwaarde van de kortsluitstroom te bepalen. Hiermee kan worden beoordeeld of de componenten in de installatie voldoende kortsluitvast zijn. 
Lees meer over Kortsluitstroom in driefasenstelsel berekenen >>

Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen

Onderstaande berekening bepaalt de faseaarde kortsluitstroom. Deze berekening is van belang om te kunnen beoordelen of voldaan is aan de eisen ten aanzien van de bescherming tegen elektrische schok (in een TN-stelsel). 

Lees meer over Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen >>

Spanningsverlies berekenen

Met deze tool berekent u het spanningsverlies in een installatie. De volgende gegevens kunnen worden ingevuld:

Lees meer over Spanningsverlies berekenen >>

Spanningsvariatie berekenen

Onderstaande berekening toont het scherm van de berekening van de spanningsvariatie. Te grote spanningsvariaties geven hinder. Met deze berekening kunnen spanningsdips worden berekend. In de regel is de oorzaak hiervan een toestel met een grote aanloopstroom, zoals een motor of een lastransformator.

Lees meer over Spanningsvariatie berekenen >>

Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren is een veelgebruikte methode het risicomodel van Fine & Kenneth. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid. Dit model komt neer op: Risico = Kans x Effect

Lees meer over Risicomodel Fine & Kenneth >>

Formules

Maximale thermische belasting van een leiding bepalen

De maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting kan worden bepaald door deze formule:

Lees meer over Maximale thermische belasting van een leiding bepalen >>

Warmtedissipatie berekenen

Hieronder is te berekenen welke warmtedissipatie voor een vermogensschakelaar bij nominaal bedrijf zal ontstaan:

Lees meer over Warmtedissipatie berekenen >>

Maximale piekstroom berekenen

In de afbeelding hierna staat in welke mate de vermogensschakelaar de piekstroom begrenst. De maximale piekstroom als volgt te berekenen:

Lees meer over Maximale piekstroom berekenen >>

Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen

Aan de hand van de bijbehorende doorsnede van de fasegeleiders wordt de doorsnede van de beschermingsleidingen gekozen. De volgende regels zijn van toepassing:

Lees meer over Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen >>

Overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom te berekenen.

Lees meer over Overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom berekenen >>

Schijnbaar vermogen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het schijnbaar vermogen te berekenen.

Lees meer over Schijnbaar vermogen berekenen >>

Soortelijke weerstand berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de soortelijke weerstand te berekenen.

Lees meer over Soortelijke weerstand berekenen >>

Blindvermogen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het blindvermogen te berekenen.

Lees meer over Blindvermogen berekenen >>

Actief vermogen in driefasen-installatie

Met behulp van onderstaande formule is het actief vermogen in driefasen-installatie te berekenen.

Lees meer over Actief vermogen in driefasen-installatie >>

Formulieren

Voorbeeld risicobeoordelingsformulier beknelling

Hieronder vindt u een voorbeeld van een risicobeoordelingsformulier beknelling.

Lees meer over Voorbeeld risicobeoordelingsformulier beknelling >>

Voorbeeld inbouwverklaring niet voltooide machines

Om een machine in overeenstemming met de Machinerichtlijn te brengen moet de EG-verklaring van overeenstemming conform bijlage II van de Machinerichtlijn worden opgesteld.

Lees meer over Voorbeeld inbouwverklaring niet voltooide machines >>

Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen

Hieronder vindt u een voorbeeld van een risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer over Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen >>

Interactieve Checklists

Checklists Gevarenidentificatie

Hier kunt u interactieve checklisten en praktische formulieren vinden voor inspectie en inventarisatie. Elke checklist kan worden aangevuld met persoonlijke gegevens of opmerkingen. De ingevulde checklisten kunnen worden geprint of opgeslagen.

Lees meer over Checklists Gevarenidentificatie >>

Checklists Aanschaf en Ingebruikname

Hier kunt u interactieve checklisten en praktische formulieren vinden voor inspectie en inventarisatie. Elke checklist kan worden aangevuld met persoonlijke gegevens of opmerkingen. De ingevulde checklisten kunnen worden geprint of opgeslagen.

Lees meer over Checklists Aanschaf en Ingebruikname >>

Kennistesten

Kennistest Machineveiligheid Algemeen

Doe de kennistest Machineveiligheid Algemeen >>