sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Problemen & Oplossingen

Afscherming van bewegende en gevaarlijke delen machine

Eisen aan afschermingen

In principe kunnen de risico’s van gevaren op twee manieren worden tegengegaan:

1. door het uitschakelen van het gevaar; verminderen van de risico’s door afschermen of
2. door het aanbrengen van beveiligingsinrichtingen.

Deze dwingende volgorde is ook toepasbaar op afschermingen. Een afscherming kapselt slechts het gevaar in. Hij neemt het gevaar nooit weg.

Lees meer over Eisen aan afschermingen >>

Kiezen van afschermingen

Bij de keuze van het type afschermingen, met name voor de beveiliging tegen gevaren veroorzaakt door bewegende delen, kan het schema hieronder behulpzaam zijn.

Lees meer over Kiezen van afschermingen >>

Beveiliging van de uitrusting

Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking

Bij de beveiliging tegen elektrisch aanrakingsgevaar en daarmee kans op schokgevaar zijn er drie hoofdelementen waarmee rekening moet worden gehouden:

  1. directe aanraking;
  2. indirecte aanraking;
  3. spanningsversleping.
Lees meer over Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking >>

Maatregelen ter beveiliging van de uitrusting

Dit deel van de NEN-EN-IEC 60204-1 behandelt maatregelen om de uitrusting te beveiligen tegen:

Lees meer over Maatregelen ter beveiliging van de uitrusting >>

Beveiligingsinrichtingen aan machines

Functie beveiligingsinrichtingen

Hier komen de functies van beveiligingsinrichtingen bediening, noodstop en tweehandenbediening aan de orde. Ook gaan we in op de inloopbeveiliging, die in feite op de start/stop-cyclus of het noodstopcircuit ingrijpt.

Lees meer over Functie beveiligingsinrichtingen >>

Eisen aan beveiligingsinrichting

Alle eisen die aan het ontwerp moet worden gesteld, inclusief de eisen vanuit de wet, vormen de basis om de beveiligingsinrichting op te bouwen. Wanneer het om een nieuwe machine gaat, zullen deze eisen vanuit de Machinerichtlijn worden aangegeven. Voor een ontwerp van een beveiligingsinrichting op een bestaande machine of wijziging van een machine zullen de eisen nauwelijks afwijken.

Lees meer over Eisen aan beveiligingsinrichting >>

Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen

Bepaalde besturingen in een machine regelen de primaire veiligheid van een arbeidsmiddel of machine. Voor deze besturingen voor bijvoorbeeld noodstop, vergrendeling van een toegangsdeur of regeling van veiligheidskleppen moeten betrouwbare componenten of systemen worden gebruikt.

Lees meer over Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen >>

Faalkansen kwantificeren, PL-classificatie

Door de komst van de opvolger van de EN 954-1, de EN-ISO 13849-1 (en de IEC 62061) heeft de indeling in categorieën plaatsgemaakt voor Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL). 

Lees meer over Faalkansen kwantificeren, PL-classificatie >>

Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking

Bij de realisatie van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen worden zogenoemde basisprincipes en bewezen technieken toegepast om de betrouwbaarheid te vergroten. Deze begrippen zijn ingevoerd om betere invulling te geven aan het ‘vakkundig ontwerpen, bouwen en inbouwen’ van dergelijke systemen.

Lees meer over Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking >>

Eisen aan noodstopinrichtingen volgens ISO 13850

Vereisten voor een noodstopfunctie

De mondiale norm ISO 13850 is in Europa overgenomen als Europese norm, welke door alle lidstaten dient te worden overgenomen als nationale norm. De laatste versie hiervan betreft de NEN-EN-ISO 13850 uit 2015 en beschrijft de ontwerpbeginselen van een noodstopfunctie.

Lees meer over Vereisten voor een noodstopfunctie >>

Elektrische installatie van een machine

Energievoorziening van machines

De elektrische installatie van machines kent veel raakvlakken met de elektrische installaties in gebouwen. In het verleden vaak daarom in Nederland vaak de NEN 1010 gebruikt voor het realiseren van de elektrische aandrijving en besturing.

Lees meer over Energievoorziening van machines >>

IP-classificatie

In de IEC 61439 wordt een aantal IP-graden gedefinieerd. IP staat voor International Protection en geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aan. De volledige omschrijving en daarbij behorende beproevingsmethoden kan men vinden in NEN-EN-IEC 60529.

Lees meer over IP-classificatie >>

Invloeden van omgeving

De invloeden van de omgeving, ofwel uitwendige invloeden worden aangegeven met een code die bestaat uit twee letters en een cijfer. In de tabel is een overzicht weergegeven van de diverse uitwendige invloeden, waarbij ook is aangegeven hoeveel gradaties de betreffende uitwendige invloed heeft.

Lees meer over Invloeden van omgeving >>

Functionele en veiligheidsbesturingen

Besturingen

De besturing van de machine is een belangrijk onderdeel van de machine. De IEC 60204-1 geeft daarvoor ook de nodige bepalingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de functionele besturing en veiligheidsbesturing. Dit zijn twee wezenlijk verschillende typen besturingen.

Lees meer over Besturingen >>

Functionele veiligheid

Tegenwoordig is het gebruik van de IEC 61508 en de IEC 61511 die werkt met SIL-klassen (Safety Integrity Level), een noodzaak geworden voor de classificatie van beveiligingssystemen.

Lees meer over Functionele veiligheid >>

HMI en besturingstoestellen op machines

Het deel van de NEN-EN-IEC 60204-1 over HMI (Human Machine Interface) stelt eisen aan bedieningselementen en uitleesapparatuur. Hierbij gaat het enerzijds over fysieke zaken als plaats, bescherming tegen de te verwachten omstandigheden en de bereikbaarheid bij gebruik. 

Lees meer over HMI en besturingstoestellen op machines >>

Kastopbouw en voorzieningen

Bedrading en bekabeling

Elektrische leidingen moeten zo worden gekozen dat ze bestand zijn tegen zowel de mechanische als elektrische belasting die geldt onder de gebruiksomstandigheden. De NEN-EN-IEC 60204-1 sluit hierbij alleen de integrale bedradingen van samenstellen uit, wanneer die zijn geproduceerd en beproefd volgens de van toepassing zijnde IEC-normen. Voor schakel- en verdeelinrichtingen is dit bijvoorbeeld de NEN-EN-IEC 61439-reeks.

Lees meer over Bedrading en bekabeling >>

Installatiemethoden

Schakelmateriaal moet onderhoudbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. Om dit te realiseren geeft de norm een aantal installatiemethoden met betrekking tot de opbouw, herkenbaarheid en bestendigheid tegen invloeden van buitenaf.

Lees meer over Installatiemethoden >>

Elektromotoren en bijbehorende uitrusting

Elektromotoren zijn al sinds jaren een standaardartikel in industriële installaties geworden. Het is daarom niet verwonderlijk dat de NEN-EN-IEC 60204-1 voor dit onderwerp naar normen op dit gebied verwijst. De verwijzing is met name naar de IEC 60034- en 60072-serie.

Lees meer over Elektromotoren en bijbehorende uitrusting >>

Accessoires en verlichting

Het onderwerp accessoires en verlichting betreft voornamelijk (wand)contactdozen voor het aansluiten van meetapparatuur, elektrisch gereedschap, programmers (pc’s) en onderhoud. Tevens is in dit deel van de norm de machineverlichting geregeld. In aanvulling hierop wordt in dit deel van de norm een aantal eisen aan wandcontactdozen en verlichting vermeld.

Lees meer over Accessoires en verlichting >>

Netaansluiting, schakelaars en scheiders

Netaansluiting

De installatie begint bij de inkomende voeding(en) en wel met de aansluitklemmen hiervoor. Alhoewel in het beginstadium van een ontwerp nog niet precies bekend is welk vermogen hierbij noodzakelijk is, zal duidelijk zijn dat de aansluitklemmen geschikt moeten zijn voor de aan te sluiten voedingskabel.

Lees meer over Netaansluiting >>

Schakelaars

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling worden voorkomen.

Lees meer over Schakelaars >>

Scheiders

Om een beter begrip te krijgen in het juiste gebruik van scheiders is het allereerst van belang om het onderscheid te maken tussen een scheider en een schakelaar.

Lees meer over Scheiders >>

Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningingen

Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningingen

In de onderdelen over afschermen en beveiligen is aan de orde gekomen waarop gelet moet worden voordat men tot daadwerkelijke plaatsing overgaat. In de praktijk blijken desondanks enkele factoren het beoogde resultaat negatief te beïnvloeden.

Lees meer over Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningingen >>

Wijzigingen aan arbeidsmiddelen of machines

Wijzigingen aan bestaande en nieuwe arbeidsmiddelen

Dat machines, al of niet voorzien van CE-markering, moeten voldoen aan de arbowetgeving staat vast. Wijzigingen van arbeidsmiddelen of machines moeten eveneens voldoen aan deze wetgeving. Voor machines of arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering geldt daarnaast ook behoud van conformiteit met betrekking tot de toepasselijke nieuwe-aanpakrichtlijnen. 

Lees meer over Wijzigingen aan bestaande en nieuwe arbeidsmiddelen >>

Wijzigingen in machine die leiden tot CE-markering

Als een gebruiker van een machine (ingrijpende) wijzigingen aan zijn machine  aanbrengt, zou deze als fabrikant kunnen worden aangemerkt en op grond daarvan de machine (opnieuw) van CE-markering moeten voorzien. 

Lees meer over Wijzigingen in machine die leiden tot CE-markering >>

Tweedehands machines aanschaffen

Onder tweedehands of gebruikte machines kunnen zowel machines met als machines zonder CE-markering worden verstaan. In het geval van machines met CE-markering (gebouwd na 1995) is het raadzaam te controleren of de conformiteit nog steeds is behouden. 

Lees meer over Tweedehands machines aanschaffen >>