sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Kennisbank Machineveiligheid

Hier vindt u een compleet overzicht van de inhoud van Kennisbank Machineveiligheid.Problemen & Oplossingen  
Afscherming van bewegende delen machine Eisen aan afschermingen
  Kiezen van afschermingen
Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking
  Maatregelen ter beveiliging van de uitrusting
Beveiligingsinrichtingen aan machines Functie beveiligingsinrichtingen
  Eisen aan beveiligingsinrichting
  Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen
  Faalkansen kwantificeren, PL-classificatie
  Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking
Elektrische installatie van een machine Energievoorziening van machines
  IP-classificatie
  Invloeden van omgeving
Functionele en veiligheidsbesturingen Besturingen
  Veiligheidsbesturingen
  HMI en besturingstoestellen op machines
Kastopbouw en voorzieningen Bedrading en bekabeling
  Installatiemethoden
  Elektromotoren en bijbehorende uitrusting
  Accessoires en verlichting
Netaansluiting, schakelaars en scheiders Netaansluiting
  Schakelaars
  Scheiders
Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningingen Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningingen
Wijzigingen aan arbeidsmiddelen of machines Wijzigingen aan bestaande en nieuwe arbeidsmiddelen
  Wijzigingen in machine die leiden tot CE-markering
  Tweedehands machines aanschaffen
   
Monitoring & Analyse  
Risicobeoordeling en evaluatie Rol van risicobeoordeling
  Methode van aanpak risicobeoordeling
Documentatie Constructiedossier
  Technische documentatie
  Gebruiksaanwijzing
  Markeringen en waarschuwingstekens
  CE-markering en verklaring
Inspectie, meting en beproeving Visuele inspectie
  Metingen en beproeving
  Inspectie bestaande CE-machines
  Inspectie bestaande niet-CE-machines
Ingebruikname machine Keuring bij binnenkomst machine
  Testsituatie
  Eindkeuring arbeidsmiddelen
  Vrijgave en inbedrijfstellingsverslag
   
Normen & Wetten  
Overzicht en samenhang normen Samenhang normen
ATEX, NEN 1010 en NEN 3140 Richtlijnen ATEX
  NEN 1010
  Onderwerpen in de NEN 3140
Normen omtrent machinerichtlijn Overzicht normen
   
Cases  
Praktijkcases Praktische realisatie risicobeoordeling
  Verminderen van het risico op beknelling
  Het plaatsen van een lichtscherm
  Wijziging aan bestaande machine
  Aanpassing tweedehands machine géén CE-markering
  Het aanbrengen van een CE-markering
   
Naslag  
Arbeidsmiddelenrichtlijn Regelgeving voor arbeidsmiddelen en/of machines
Machinerichtlijn Inleiding en structuur Machinerichtlijn
  Werkingssfeer Machinerichtlijn
  Uitzonderingen op Machinerichtlijn
  Eisen Machinerichtlijn
  Machinerichtlijn en elektrische installaties
  Toelichting op eis 1.5.1. van de Machinerichtlijn
  Bestaande machines
  Beproevingen
   
Praktisch  
Begrippen Begrippen
Kennistesten Kennistest Machineveiligheid Algemeen
Berekeningen Kortsluitstroom in driefasenstelsel berekenen
  Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen
  Spanningsverlies berekenen
  Spanningsvariatie berekenen
  Risicomodel Fine & Kenneth
Formules Maximale thermische belasting van een leiding bepalen
  Warmtedissipatie berekenen
  Maximale piekstroom berekenen
  Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen
  Overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom berekenen
  Schijnbaar vermogen berekenen
  Soortelijke weerstand berekenen
  Blindvermogen berekenen
  Actief vermogen in driefasen-installatie
Formulieren Voorbeeld risicobeoordelingsformulier beknelling
  Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen
Checklists Checklist Richtlijn arbeidsmiddelen
  Checklist gebruikershandleiding
  Checklist gevarenidentificatie
  Checklist latente gevaren bij bediener
  Checklist bij ontwerp en bouw van beveiligingsinrichtingen
   
Service & Advies  
Redactie  
Veelgestelde vragen  
Stel uw vraag  


Kennisbank Machineveiligheid

 

Volg ons via